Entradas

Home Entradas
Entrada ordinaria e familiar Mercar xa

De luns a venres
Mercar xa

Fins de semana e festivos
Maior de 13 anos (incluido) 8,00€ 9,00€
De 5 a12 anos (incluidos) 5,00€ 6,00€
Menor de 4 anos (incluído) 0€ 0€
Familia numerosa (*)
Maiores de 13 anos (incluido) 6,00€* 7,00€*
De 5 a12 anos (incluidos) 4,00€* 4,00€*
Menor de 4 anos (incluído) 0€* 0€*
Grupos de 30 ou más persoas Reservas no teléfono 981 68 50 36

O USO DESTA ENTRADA COMPORTA A ACEPTACIÓN DAS SEGUINTES CONDICIÓNS:

  • O comprador da entrada ou a persoa á que esta nominada asume toda responsabilidade en caso de que a devandita entrada se presente por duplicado, fotocopiada ou falsificada, perdendo todos os dereitos que esta lle outorga para poder acceder ao evento.
  • Calquera entrada engurrada, rota ou que presente indicios de falsificación autorizará o Organizador a privar o seu portador do acceso ao recinto.
  • A Organización non se fai responsable das entradas que non fosen adquiridas nos puntos de venda oficiais.
  • Non se admitirán devolucións ou cambios de entradas agás en caso de cancelación do evento. Neste caso será a Organización quen realizará o oportuno reembolso.
  • Segundo a Lei, a persoa portadora autoriza a Organización a efectuar as revisións ou rexistros pertinentes para verificar que se cumpren as condicións de seguridade.
  • A organización resérvase o dereito de admisión.
  • A posesión desta entrada non dá dereito a utilizar esta con fins publicitarios, de mercadotecnia ou de promoción.