Normativa

Home Normativa

As instalacións nas que se atopa son un parque de atraccións a base de xogos acuáticos polo que é da máxima importancia que procure seguir as normas que se indican:

 • Non se permitirá o acceso ás instalacións ós menores de 6 anos que non estean acompañados polos país ou adulto responsable.
 • Os nenos menores de 4 anos deben permanecer acompañados de un adulto responsable en todo momento e utilizar o vaso de chapoteo destinado ós máis pequenos.
 • As atraccións espirotubo, tobogáns grandes e multipista kamikace, están reservadas a maiores de 18 anos ou estatura superior a 1.50 m.
 • Os menores non deben acceder a ditas atraccións.
 • Nos períodos en que funcione a piscina de olas, permanecerán pechadas o espirotubo, tobogán e multipistas tres rúas.
 • Non se pode permanecer dentro das piscinas, nas que están instaladas as atraccións. Para permanecer dentro da agua usaranse as zonas denominadas como vasos de relax ou descanso (piscinas sen atraccións).
 • Non está permitido por razóns de seguridade, tirarse de cabeza en ninguna das piscinas do parque.
 • É obrigatorio ducharse antes da inmersión na auga das piscinas.
 • É obrigatorio o uso de chancletas ou calzado de baño nas zonas de vestiario, aseos, cafetería, etc…
 • Está prohibida a entrada á zona de baño vestido con roupa ou calzado de rúa.
 • Está prohibido beber, comer e fumar na zona de praia reservada ós bañistas.