Primeiros auxilios

Home Visítanos Servizos Primeiros auxilios

Nunha xornada chea de carreiras e saltos sempre pode existir algún pequeno percance. Non hai problema. Contamos con personal sanitario preparado para atender esas pequenas urxencias así como para atallar calquera situación de emerxencia que poidese acontecer.