Telf. Información Parque:  682 34 85 56 dende as  11:00 ata as 17:00 hras todos os días da semana.

                                               981 685036/ 981 685001 dende as  9:00 ata as 15:00 de luns a vernes.

 HORARIO APERTURA AQUAPARK:  Desde las 12:00 hras a las 20:00 Hras.   Email de contacto: infoturismo@cerceda.es 

 

Próxima apertura do Aquapark:  ¡¡¡¡  1 de Xullo !!!!!

Confirmación oficial, abriremos o 1 de xullo , os meses de xullo e agosto. 
Todas as medidas quedarán recollidas nun protocolo feito polo concello, seguindo o establecido, polo Ministerio de Sanidade, sobre os criterios de actuación fronte o COVID-19.
Estamos a cometer unha serie de actuacións propias do inicio de campaña de calquer ano, e algunas a maiores, que poden achegarse a medidas, que sospeitamos que sanidade nos poida esixir, como por exemplo a apertura do espazo ata 32mil metros cadrados. Coa apertura de espazo, poderanse
repectar a distancias de seguridade entre os usuarios das instalcións. O aforo vai a ter un número máximo, que nos permita garantir, que as distancias de seguridade se repecten en todo momento, tanto fóra coma dentro da auga.
Verificando zonas de desinfección, facendo unha análise dos diferentes puntos do parque, para crear un protocolo correcto de limpieza e desinfección, que se axusten as características da instalación e a intensidade de uso desta.
Medicións do espacio para ver como estructurar a entrada o parque ou o acceso as atraccións, mentras esperan os visitantes nas colas, se cumplan as medidas de distancia persoal entre eles de xeito correcto.
Protocolos para os traballadores/as proporcionando información e formación para previr o contaxio e teñan a información sepan explicar aos visitantes as normativas fronte a covid19. Esta información tamén se lle mostrará a o usuario a través de cartelería ao longo do recinto.
Ante todo o que nos preocupa é que todas as persoas que se acheguen as nosas instalación, o fagan de xeito seguro, para eles e para os/as nosos/as traballadores/as.
                                   XA QUEDA MENOS!!

¡¡¡Esperámosvos desde o 1 de Xullo!!!


 

TAXAS

Existen dúas categorías de entrada para todos os tipos:

un para os días laborables e outra para fins de semana e festivos.

 

 

AQUAPARK CERCEDA

TAXA  NORMAL

 

  • De luns a venres

Adultos (máis de 12 anos):  8,00€

De 5-12 anos: 5,00€

De 0-4 anos : 1,00€

 

  • Sábado, domingo e festivos

Adultos (máis de 12 anos): 9,00€

De 5-12 anos : 6,00€

De 0-4 anos: 2,00€

 

Abono sete días

(NOMINATIVO E INTRANSFERIBLE)

Adultos (máis de 12 anos): 35,00€

De 5-12 anos: 21,00€

 

TAXAS familia numerosa* y discapacidade superior a un 33%:

 

  • De Luns a Vernes

Adultos (máis de 12 anos): 6,00€

De 5-12 anos: 4,00€

De 0-4 anos : 0,00€

 

  • Sábado, domingo e festivos

Adultos (máis de 12 anos): 7,00€

De 5-12 anos  4,00€

De 0-4 anos 0,00€

 

  • Abono sete días

    (NOMINATIVO E INTRANSFERIBLE)

Adultos (máis de 12 anos): 27,00€

De 5-12 anos 18,00€

 

IMPORTANTE:

-Para a obtención dos descontos por familia numerosa, é de discapacida superior a un 33% imprescindible a necesidade de presentar calquera nas duas situación, a documentación requerida. Libro ou carné de familia numerosa e documento DNI que se corresponda con un dos proxenitores, e documento ou carné de discapacidade e DNI da persoa que o presenta desta condición no momento da entrada ó parque acuático.

 


 

Polígono do Acevedo s/n - 15185 Cerceda - A Coruña. 43º10’27”N 8º28’13”W.

Tel. información parque: 682 34 85 56 dende as 11:00 ata as 17:00 hras. todos os días da semana.

981685036 / 981685001 dende as 9:00 ata as 15:00 hras de luns a vernes

infoturismo@cerceda.es