O Concello de Cerceda atopase en  nivel de restrición alta, neste sentido, o parque acuático, Aquapark Cerceda, vese na obriga de pechar as súas instalacións.


Sentímolas molestias ocasionadas.
Agardamos, que a tempada 2022, poidamos facelo con mellor situación.
Grazas.

 


 

TAXAS

Existen dúas categorías de entrada para todos os tipos:

un para os días laborables e outra para fins de semana e festivos.

( No se admite la devolución de entradas)

 

 

AQUAPARK CERCEDA

TAXA  NORMAL

 

  • De luns a venres

Adultos (máis de 12 anos):  8,00€

De 5-12 anos: 5,00€

De 0-4 anos : 1,00€

 

  • Sábado, domingo e festivos

Adultos (máis de 12 anos): 9,00€

De 5-12 anos : 6,00€

De 0-4 anos: 2,00€

 

 

 

TAXAS familia numerosa* y discapacidade superior a un 33%:

 

  • De Luns a Vernes

Adultos (máis de 12 anos): 6,00€

De 5-12 anos: 4,00€

De 0-4 anos : 0,00€

 

  • Sábado, domingo e festivos

Adultos (máis de 12 anos): 7,00€

De 5-12 anos  4,00€

De 0-4 anos 0,00€

 

  • Abono sete días

    (NOMINATIVO E INTRANSFERIBLE)

Adultos (máis de 12 anos): 27,00€

De 5-12 anos 18,00€

 

IMPORTANTE:

-Para a obtención dos descontos por familia numerosa, é de discapacida superior a un 33% imprescindible a necesidade de presentar calquera nas duas situación, a documentación requerida. Libro ou carné de familia numerosa e documento DNI que se corresponda con un dos proxenitores, e documento ou carné de discapacidade e DNI da persoa que o presenta desta condición no momento da entrada ó parque acuático.

 


 

Polígono do Acevedo s/n - 15185 Cerceda - A Coruña. 43º10’27”N 8º28’13”W.

Tel. información parque: 682 34 85 56 dende as 10:00 ata as 16:00 hras. todos os días da semana.

981685036 / 981685001 dende as 9:00 ata as 14:00 hras de luns a vernes

infoturismo@cerceda.es